კონსული და საკონსულო

 

Address: 11 Queen Tamar Ave, Tbilisi, 0112
Tel: (+995) 32 2 650 650; Fax (+995) 32 2 942 020
www.moldovahonoraryconsul.ge
www.linkedin.com : Moldova Georgia