ზოგადი ინფო

მდებარეობა

აღმოსავლეთ ევროპაში

გეოგრაფიული კოორდინატები

45 ° 28 '- 48 ° 28' N (350 კმ), 26 ° 40 '- 30 ° 06' E. (150 კმ)

ფართობი

სახმელეთო საზღვრები

მიწა

უკიდურესი წერტილები

კლიმატი

ზომიერი ზამთრით (იანვარში -4 -7 C °), თბილი ზაფხული (ივლისში +25 +28 C °)

ლანდშაფტი

ჩრდილოეთით და ცენტრში - ველის (კოდრუ), სამხრეთით - ვაკე (ბუდჟატის ვაკე)

ბუნებრივი სიმდიდრე

ლიგნიტები, ფოსფორიტები, თაბაშირი, სახნავ-სათესი მიწა

მოსახლეობა

უდიდესი ქალაქი

რელიგია

ვალუტა

მოლდოვის ლეუ (MDL) = 100 ბანი

დრო

ინტერნეტ-დომენი

.md

სატელეფონო კოდი

+373